Google Analytics

Čo je Google Analytics?

uverejnené 5. 9. 2010, 3:34 používateľom Peter Gažo

    Google Analytics je pravdepodobne najpoužívanejší nástroj na meranie a analyzovanie návštevnosti webstránok. Možnosti, ktoré dáva sú v porovnaní s inými meracími nástrojmi mnohonásobne väčšie.


   
Len niektoré z meraných údajov:
1. Počet návštev na stránke
2. Počet unikátnych návštev na stránke
3. Počet zobrazení stránok
4. Čas strávený na stránke
5. Typ návštevníka: Nový alebo vracajúci sa návštevník.
6. Zdroj návštevnosti. Napr. Google, Zoznam.sk, Etarget, Priama návšteva (direct) napr. vpísaním do prehliadača, Vyhľadávanie (Search).
7. Médium prinášajúce návštevu. Napr. prirodzený odkaz vo vyhľadávači (Organic), odkazujúce stránky ako články alebo katalógy (referral), reklama formou PPC (cpc), banner, logotext atď.
8. Miera (%) odchodov z prvej navštívenej stránky bez ďalšieho navštevovania ostatných stránok na rovnakej doméne (Bounce Rate).
9. Kľúčové slová prinášajúce návštevu.
10. Kampane, ktoré priniesli návštevy.
11. Meranie počtu dosiahnutých cieľov (konverzií). Konverzie sú stavy, ktoré chceme dosiahnuť, ako napr. odoslaná objednávka, vyplnenie registrácie, zaslanie záujmu o newsletter, návšteva stránky s kontaktom atď. Ktoré zdroje priniesli konverzie, koľko návštev bolo z daného zdroja na to potrebných atď.
12. Meranie hodnoty konverzie. Napr. zaznamenávanie hodnoty objednávky.
13. Meranie transakcií v eshope. Konkrétne transakcie s popisom, kategóriou, názvom a cenou produktu.
14. Meranie návratnosti reklamy (Return Of Investment) ROI. Prepočet koľko peňazí stála reklama v pomere k tržbám a z toho vyplývajúci náklad na jednu objednávku.

Google Analytics dokáže tieto údaje účinne poprepájať a dáva tak možnosť veľmi hlbokej analýzy správania sa návštevníkov stránky a trendov. Z týchto údajov možno získať ďalšie nápady na optimalizovanie stránky, ale i reklám vedúcich na stránku.

1-1 of 1