Pay Per Click‎ > ‎

PPC

Čo je Pay Per Click?

uverejnené 30. 8. 2010, 13:10 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 30. 8. 2010, 14:25 ]

    
Veľa inzerentov (ale i reklamných agentúr) si myslí, že Pay Per Click (PPC) je reklama, v ktorej sa platí za klik. Toto však nie je správny pohľad. Je to len spôsob fungovania systému. Podstatou PPC však väčšinou je cielenosť na koncového používateľa.

    Pay Per Click (plať za klik) je efektívna forma reklamy, kde si inzerent najprv kúpi kredit u niektorého z prevádzkovateľov Pay Per Click (PPC) systému. Vytvorí si kampane, väčšinou viazané na určité kľúčové slová a určí si maximálnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť za klik. Inzerentova reklama sa zobrazí na stránkach, ktoré s Pay Per Click systémom spolupracujú. Rozdiel od bežných sponzorovaných odkazov je, že táto reklama sa zobrazuje nielen po vyhľadaní určitého slova, ale aj ako relevantný textový odkaz, podľa obsahu článku na partnerskom webe. Na Slovensku sú dvaja vyznamní hráči na poli PPC systémov. Etarget a Google AdWords.

    Etarget je slovenská spoločnosť s medzinárodným pôsobením. Vznikla výlučne za účelom získavania inzerentov a umiestňovania ich reklamy na partnerských stránkach. Do ich partnerského portfólia na Slovensku patria stránky ako Zoznam.sk, SZM.sk, SME.sk, Topky.sk, Cas.sk, Pravda.sk a ďalší. Zobrazujú reklamu vo vyhľadávaní, v katalógoch a pri článkoch. Formát reklamy je textový alebo logotext (obrázok s krátkym textom).

    Druhým hráčom je Google. Jeho systém sa skladá z dvoch základných častí. Google AdWords, kde si inzerenti vytvárajú a spravujú svoje reklamné kampane a Google AdSense, kde spravujú svoje reklamné plochy partnerské stránky tohto systému. Google zapojí každého záujemcu o partnerstvo, ak zodpovedá podmienkam partnerstva. Reklamy zobrazuje vo vyhľadávaniach na stránkach Google vo forme textu, prípadne s adresou a mapou pri texte. Ďalej zobrazujú reklamu v reklamnej sieti partnerských stránok. Tu sa zobrazuje textová reklama, bannerová reklama a videoreklama. Google AdWords umožňuje v reklamnej sieti aj formu platenia za zobrazenia.

    Oba spomínané systémy veľmi starostlivo strážia tzv. falošné kliky (click fraud). Po zistení pár klikov na reklamy, ktoré urobil majiteľ partnerskej stránky mu nekompromisne zrušia partnerstvo. Využívajú veľa ciest na odhalenie takejto činnosti. Zapájajú stroje, ale aj ľudí.

    PPC systém je úžasný z viacerých pohľadov. Dáva inzerentovi možnosť určiť si, koľko zaplatí za kliknutie na svoj odkaz. Má tak reklamu, u ktorej vie, že ak ju nikto neuvidí, alebo len uvidí a neklikne, nič ho to nestojí. Dáva možnosť webom, ktoré sa primárne neživia reklamou, zarobiť na reklame. Nemusia pritom nič robiť. Len si na svoju stránku umiestnia kód, ktorý špeciálne pre ich web systém vygeneruje. O ostatné sa postará Pay Per Click systém. Vždy si načíta aktuálny obsah stránky a podľa toho vráti reklamu. Vzhľad reklamy pritom môžu prispôsobiť vzhľadu stánky. Môžu si v ňom sledovať, koľko zarobili, upravovať svoje stránky tak, aby sa im zobrazovala čo najlepšia reklama. Takáto reklama je efektívna aj preto, lebo sa systémy chránia proti podvovným klikom a partnerom, ktorí by si v záujme zárobku sami klikali na odkazy. Pay Per Click = efektívna reklama.

Internetová reklama

uverejnené 30. 8. 2010, 7:23 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 30. 8. 2010, 11:53 ]

    
Na prvý pohľad sa internetová reklama nelíši od reklamy v televízii, či v tlači. V súčasnosti sa v nej stále častejšie objavujú prvky interaktivity internetu.

   Základnou črtou internetovej reklamy je schopnosť po zaujatí používateľa, dostať ho na svoju stránku tak, že kurzorom myši, klikne na reklamu. Potom je už len na firme, ako má spravenú stránku a či si dokáže používateľa udržať, alebo mu dokonca predať produkt. Môžete ju nastaviť tak, že sa bude každému unikátnemu návštevníkovi zobrazovať iba raz. Môžete ju zacieliť na osobu s konkrétnymi záujmami a ona ani nebude vedieť, že ste reklamu na ňu zacielili. Môžete platiť za reklamu, ktorú si v skutočnosti používateľ všimol a zaoberal sa ňou. Môžete osloviť používateľa z určitého regiónu. Môžete si spraviť presnú analýzu úspešnosti reklamnej kampane, správanie sa používateľa reagujúceho na konkrétnu kampaň. Tých možností, ktoré má internetová reklama je veľa. Hlavný rozdiel internetovej reklamy od iných foriem reklamy, je interaktivita. Pri reklame v televízii, rozhlase, či tlači, vždy, keď oslovíte potenciálneho zákazníka, nemôže bezprostredne reagovať. Ak napríklad predávate úžasný nástroj na učenie sa jazykov, reklama zaujme, ale potencionálny zákazník musí spraviť samostatnú cestu od reklamného zdroja k vám. Teda napr. ísť od televízora k počítaču, vyťukať na klávesnici názov vašej stránky, nájsť produkt a až potom ho kúpiť. Ak by nemal ísť na počítač, ale priamo do predajne, je proces ešte zdĺhavejší. Čím viac medzikrokov musí zákazník vykonať, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ho niečo vyruší a zabudne, alebo si to dokonca rozmyslí a nezareaguje.

    Efektívna reklama, akou je internetová reklama, osloví zákazníka priamo, keď komunikuje s počítačom a on reaguje priamo, návštevou stránky. To je akoby ste zákazníka oslovili, zaujali a priamo vtiahli do svojej predajne.
Efektivita reklamy sa práve pri internetovej reklame meria najjednoduchšie. Meracie nástroje vám dávajú konkrétne čísla o množstve vzhliadnutí reklamy a aj preklikov na vašu stránku.

    Niekedy tu práve kvôli tomuto nastáva problém. Čo človek nevidí, to ho netrápi. Inzerent začínajúci na internete, môže byť prekvapený, ako "málo" ľudí reaguje na jeho reklamu. Môže uvažovať, či je vôbec internetová reklama efektívna. Vidí obrovské množstvo zobrazení reklamy a oproti tomu strašne málo návštev. Predtým, keď inzeroval v televízii, tlači, či rozhlase, nedostal čísla reálne zobrazenej reklamy a reálne reagujúcich potenciálnych zákazníkov. Tým pádom pozeral len na to, aké mal v období takejto reklamy tržby. Ak by existoval u týchto foriem reklamy podobný merací nástroj, asi by bol prekvapený, o koľko menej ľudí zachytí práve jeho reklama.

    Na rozdiel od neinternetových foriem reklamy, internetová reklama ponúka možnosť efektívne cieliť na zákazníka, určiť cenu za oslovenie zákazníka, vybrať si miesto, kde osloviť zákazníka, vybrať si čas kedy osloviť zákazníka a v neposlednom rade zistiť, koľko ho stálo oslovenie jedného zákazníka. Ak sa na internetovú reklamu pozerá z pohľadu Pay Per Click, je internetová reklama vysoko efektívna.

1-2 of 2