Pay Per Click‎ > ‎PPC‎ > ‎

Internetová reklama

uverejnené 30. 8. 2010, 7:23 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 30. 8. 2010, 11:53 ]
    
Na prvý pohľad sa internetová reklama nelíši od reklamy v televízii, či v tlači. V súčasnosti sa v nej stále častejšie objavujú prvky interaktivity internetu.

   Základnou črtou internetovej reklamy je schopnosť po zaujatí používateľa, dostať ho na svoju stránku tak, že kurzorom myši, klikne na reklamu. Potom je už len na firme, ako má spravenú stránku a či si dokáže používateľa udržať, alebo mu dokonca predať produkt. Môžete ju nastaviť tak, že sa bude každému unikátnemu návštevníkovi zobrazovať iba raz. Môžete ju zacieliť na osobu s konkrétnymi záujmami a ona ani nebude vedieť, že ste reklamu na ňu zacielili. Môžete platiť za reklamu, ktorú si v skutočnosti používateľ všimol a zaoberal sa ňou. Môžete osloviť používateľa z určitého regiónu. Môžete si spraviť presnú analýzu úspešnosti reklamnej kampane, správanie sa používateľa reagujúceho na konkrétnu kampaň. Tých možností, ktoré má internetová reklama je veľa. Hlavný rozdiel internetovej reklamy od iných foriem reklamy, je interaktivita. Pri reklame v televízii, rozhlase, či tlači, vždy, keď oslovíte potenciálneho zákazníka, nemôže bezprostredne reagovať. Ak napríklad predávate úžasný nástroj na učenie sa jazykov, reklama zaujme, ale potencionálny zákazník musí spraviť samostatnú cestu od reklamného zdroja k vám. Teda napr. ísť od televízora k počítaču, vyťukať na klávesnici názov vašej stránky, nájsť produkt a až potom ho kúpiť. Ak by nemal ísť na počítač, ale priamo do predajne, je proces ešte zdĺhavejší. Čím viac medzikrokov musí zákazník vykonať, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ho niečo vyruší a zabudne, alebo si to dokonca rozmyslí a nezareaguje.

    Efektívna reklama, akou je internetová reklama, osloví zákazníka priamo, keď komunikuje s počítačom a on reaguje priamo, návštevou stránky. To je akoby ste zákazníka oslovili, zaujali a priamo vtiahli do svojej predajne.
Efektivita reklamy sa práve pri internetovej reklame meria najjednoduchšie. Meracie nástroje vám dávajú konkrétne čísla o množstve vzhliadnutí reklamy a aj preklikov na vašu stránku.

    Niekedy tu práve kvôli tomuto nastáva problém. Čo človek nevidí, to ho netrápi. Inzerent začínajúci na internete, môže byť prekvapený, ako "málo" ľudí reaguje na jeho reklamu. Môže uvažovať, či je vôbec internetová reklama efektívna. Vidí obrovské množstvo zobrazení reklamy a oproti tomu strašne málo návštev. Predtým, keď inzeroval v televízii, tlači, či rozhlase, nedostal čísla reálne zobrazenej reklamy a reálne reagujúcich potenciálnych zákazníkov. Tým pádom pozeral len na to, aké mal v období takejto reklamy tržby. Ak by existoval u týchto foriem reklamy podobný merací nástroj, asi by bol prekvapený, o koľko menej ľudí zachytí práve jeho reklama.

    Na rozdiel od neinternetových foriem reklamy, internetová reklama ponúka možnosť efektívne cieliť na zákazníka, určiť cenu za oslovenie zákazníka, vybrať si miesto, kde osloviť zákazníka, vybrať si čas kedy osloviť zákazníka a v neposlednom rade zistiť, koľko ho stálo oslovenie jedného zákazníka. Ak sa na internetovú reklamu pozerá z pohľadu Pay Per Click, je internetová reklama vysoko efektívna.