Search Engine Optimization

Príklad SEO údajov pre bielu techniku

uverejnené 28. 8. 2010, 13:04 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 5. 9. 2010, 3:53 používateľom Peter Gažo ]

    Charakter tagov a metatagov, u ktorých by sa mali nachádzať požadované kľúčové slová (KW) a ich synonymá pre Search Engine Optimization bielej techniky:

    Title - Titulok, ktorý sa zobrazuje v najvrchnejšej lište prehliadača. Titulok patrí k najrozhodujúcejším údajom pre kvalitnú SEO. Optimalizovať pre vyhľadávače treba na každej podstránke samostatne. Dôležité je aj poradie. Najdôležitejšie slovo by malo byť prvé. Text by nemal nikdy znieť ako Webstránka firmy XY zaoberajúca sa predajom bielej techniky on-line. Správne by malo znieť napr.: Biela technika predaj on-line. XY. Poprípade by sa tam mali nachádzať aj najdôležitejšie kľúčové slová z oblasti bielej techniky ako sú napr. chladničky, práčky a podobne. Musí byť krátky a výstižný.

    Description - Popisuje o čom je táto konkrétna stránka. Predaj bielej techniky, domácich spotrebičov do kuchyne, kúpeľne, práčovne. Práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, myčky riadu a ďalšie podobné slová. Pozor na dĺžku (počet znakov). Odporúčam do 160 znakov. Príliš dlhý text môže vyhľadávač odignorovať.

    Body - Telo stránky, teda reálny obsah stránky. Obsah webstránky je najdôležitejší. Tu treba byť stručný a výstižný. Treba zabezpečiť, aby dôležité KW tvorili čo najvyššie percento z celkového obsahu stránky. Čiže skrátená verzia textu na stránke predávajúcej bielu techniku by mala znieť "Predajca bielej techniky. Predávame práčky, sušičky, umývačky, chladničky, ... Ako profesionáli na bielu techniku Vám vieme odborne poradiť, že napríklad pri výbere práčky treba pozerať na spotrebu vody, rýchlosť otáčok odstreďovania, možnosť vybrať práčku, ktorá sama určí prací program, pri chladničke Vám poradíme aj prečo je spotreba elektriny dôležitý faktor, pri umývačke riadu Vám poradíme ako ušetriť čas a peniaze, ...

    Keywords - kľúčové slová charakterizujúce produkt. Veľa majiteľov stránok vyplní len tento údaj a aj ten preplnia nepodstatnými slovami. Myslia si, že optimalizovali pre vyhľadávač. Tu použiť slová biela technika, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, myčky riadu a vymenovať čo najviac slov typických pre bielu techniku. Tiež treba dávať pozor na počet znakov. Tento meta tag vraj Google vôbec nevyužíva.

    !!!Treba sa vyhnúť SEO spamu ako je napríklad skrytý text napr. rovnakej farby ako je pozadie!!! Odhalenie spôsobí blokovanie vo vyhľadávaní v Google.

Zásady pre kvalitnú SEO

uverejnené 28. 8. 2010, 12:58 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 5. 9. 2010, 4:27 používateľom Peter Gažo ]

    Pre kvalitnú SEO je potrebné dodržiavať určité zásady. Treba si uvedomiť, že vyhľadávače sú vlastne stroje. Názov SEO, Search Engine Optimization vlastne obsahuje anglický výraz Search Engine, ktorý sa dá preložiť ako vyhľadávací motor. Teda stroj.

    Takže optimalizácia pre vyhľadávače v anglickom názve Search Engine Optimization je Optimalizácia pre vyhľadávací motor. Motor je stroj a tak sa k nemu treba aj správať. Stroje nedokážu samostatne rozmýšľať, ale fungujú tak, že vykonávajú činnosť podľa presne určených zásad.

    V prvom rade je potrebné si zapamätať, že absolútne najdôležitejší je obsah stránky. Stránka musí obsahovať zaujímavé a jedinečné texty dávajúce používateľom význam. Žiadne triky vám nepomôžu, ak je obsah nezaujímavý a používateľa núti z tohto dôvodu stránku rýchlo opustiť. Ak si analyzujete väčšinu stránok, ktoré bežne nájdete na prvých pozíciách, zistíte, že nevyužívajú žiadne triky.

    SEO - Search Engine Optimization je súbor pravidel, ktorými sa riadi stroj - vyhľadávač. Jednou z dôležitých zásad je striktné dodržiavanie W3C. Nepoužívať ani zbytočne veľa nových funkcií, ktoré by mohli spôsobiť nekompatibilitu s niektorým z prehliadačov. Podľa možnosti nevyužívať Java Script, kde by jeho blokovanie mohlo spôsobiť nepoužiteľnosť webu. Validitu podľa W3C možno zmerať validátorom W3C (napr. validator.w3.cz) Dôležité je to práve preto, že vyhľadávače sú stroje. Poznajú jeden jazyk, ktorému rozumejú a tým jazykom sú presne stanovené pravidlá a parametre. Pre search engine je zrozumiteľný štandart W3C. Akonáhle je niečo neštandartné a vyhľadávač sa s týmto nestretol, nerozumie tomu. Tým pádom toto "slovo" (neštandartnú situáciu) vynechá. Čím viac neštandartných situácií nastane, tým menej rozumie. Je to ako v bežnom živote. Ak poviem slovákovi, ktorý nevie žiaden cudzí jazyk 80% vety v slovenčine a 20% v angličtine, možno mi bude rozumieť. Ak však tých 20% bude vystihovať podstatu myšlienky, asi mi nebude rozumieť. U vyhľadávačov je to podobné.

    SEO optimalizovaná stránka musí byť pre roboty maximálne čitateľná. Treba ju otestovať napr. pomocou Googlebota. V metatagoch robots musia byť povolení všetci roboti, čiže musia mať parameter all. Robot dáva vysokú hodnotu aj tagom pre nadpisy h1, h2 a podobne. Dáva robotom schopnosť jednoduchšie rozlišovať, čo je ako dôležité.

Čo je Search Engine Optimization - SEO?

uverejnené 28. 8. 2010, 12:47 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 5. 9. 2010, 4:29 používateľom Peter Gažo ]

    SEO (Search Engine Optimization) je optimalizácia pre fulltextové vyhľadávanie. Teda úprava stránky (onpage SEO) a zabezpečenie kvalitných odkazov vedúcich na ňu (offpage SEO) tak, aby bola vo vyhľadávačoch medzi prvými vyhľadaniami pri požadovaných KW.

   Pay Per Click reklamy sú úzko prepojené na SEO svojou filozofiou, zameraním a celkovým charakterom. Tak ako v Pay Per Click, aj v SEO je potrebné vedieť ako narábať so slovami, kde ich použiť, ako ich formulovať a na čo treba treba klásť dôraz.

   V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že o SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače) sa snaží aj konkurent optimalizovanej oblasti. Takisto si treba uvedomiť, že rôzne vyhľadávače majú rôzne nastavené algoritmy vyhodnocovania výsledkov a aj tie niekedy upravujú. Medzi dnešnými vyhľadávačmi sú už minimálne rozdiely vo výsledkoch vyhľadania, ale aj tak sa nedá stránka optimalizovať pre všetky vyhľadávače na rovnakú úroveň. Možno sa tomu aspoň priblížiť. V ďalších článkoch bude podrobnejšie popísané, na čo sa treba zamerať, ako si SEO uľahčiť a čomu sa treba vyhnúť.

   Keďže sme na Slovensku, pre slovenské stránky sa treba zamerať na optimalizáciu pre Google.sk, prípadne Zoznam.sk. Ostatné vyhľadávače majú podobný spôsob vyhodnocovania výsledkov a tým pádom by bolo zbytočné venovať sa aj im.

1-3 of 3