Čo je Search Engine Optimization - SEO?

uverejnené 28. 8. 2010, 12:47 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 5. 9. 2010, 4:29 používateľom Peter Gažo ]
    SEO (Search Engine Optimization) je optimalizácia pre fulltextové vyhľadávanie. Teda úprava stránky (onpage SEO) a zabezpečenie kvalitných odkazov vedúcich na ňu (offpage SEO) tak, aby bola vo vyhľadávačoch medzi prvými vyhľadaniami pri požadovaných KW.

   Pay Per Click reklamy sú úzko prepojené na SEO svojou filozofiou, zameraním a celkovým charakterom. Tak ako v Pay Per Click, aj v SEO je potrebné vedieť ako narábať so slovami, kde ich použiť, ako ich formulovať a na čo treba treba klásť dôraz.

   V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že o SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače) sa snaží aj konkurent optimalizovanej oblasti. Takisto si treba uvedomiť, že rôzne vyhľadávače majú rôzne nastavené algoritmy vyhodnocovania výsledkov a aj tie niekedy upravujú. Medzi dnešnými vyhľadávačmi sú už minimálne rozdiely vo výsledkoch vyhľadania, ale aj tak sa nedá stránka optimalizovať pre všetky vyhľadávače na rovnakú úroveň. Možno sa tomu aspoň priblížiť. V ďalších článkoch bude podrobnejšie popísané, na čo sa treba zamerať, ako si SEO uľahčiť a čomu sa treba vyhnúť.

   Keďže sme na Slovensku, pre slovenské stránky sa treba zamerať na optimalizáciu pre Google.sk, prípadne Zoznam.sk. Ostatné vyhľadávače majú podobný spôsob vyhodnocovania výsledkov a tým pádom by bolo zbytočné venovať sa aj im.