Zásady pre kvalitnú SEO

uverejnené 28. 8. 2010, 12:58 používateľom Peter Gažo Marketing   [ aktualizované 5. 9. 2010, 4:27 používateľom Peter Gažo ]
    Pre kvalitnú SEO je potrebné dodržiavať určité zásady. Treba si uvedomiť, že vyhľadávače sú vlastne stroje. Názov SEO, Search Engine Optimization vlastne obsahuje anglický výraz Search Engine, ktorý sa dá preložiť ako vyhľadávací motor. Teda stroj.

    Takže optimalizácia pre vyhľadávače v anglickom názve Search Engine Optimization je Optimalizácia pre vyhľadávací motor. Motor je stroj a tak sa k nemu treba aj správať. Stroje nedokážu samostatne rozmýšľať, ale fungujú tak, že vykonávajú činnosť podľa presne určených zásad.

    V prvom rade je potrebné si zapamätať, že absolútne najdôležitejší je obsah stránky. Stránka musí obsahovať zaujímavé a jedinečné texty dávajúce používateľom význam. Žiadne triky vám nepomôžu, ak je obsah nezaujímavý a používateľa núti z tohto dôvodu stránku rýchlo opustiť. Ak si analyzujete väčšinu stránok, ktoré bežne nájdete na prvých pozíciách, zistíte, že nevyužívajú žiadne triky.

    SEO - Search Engine Optimization je súbor pravidel, ktorými sa riadi stroj - vyhľadávač. Jednou z dôležitých zásad je striktné dodržiavanie W3C. Nepoužívať ani zbytočne veľa nových funkcií, ktoré by mohli spôsobiť nekompatibilitu s niektorým z prehliadačov. Podľa možnosti nevyužívať Java Script, kde by jeho blokovanie mohlo spôsobiť nepoužiteľnosť webu. Validitu podľa W3C možno zmerať validátorom W3C (napr. validator.w3.cz) Dôležité je to práve preto, že vyhľadávače sú stroje. Poznajú jeden jazyk, ktorému rozumejú a tým jazykom sú presne stanovené pravidlá a parametre. Pre search engine je zrozumiteľný štandart W3C. Akonáhle je niečo neštandartné a vyhľadávač sa s týmto nestretol, nerozumie tomu. Tým pádom toto "slovo" (neštandartnú situáciu) vynechá. Čím viac neštandartných situácií nastane, tým menej rozumie. Je to ako v bežnom živote. Ak poviem slovákovi, ktorý nevie žiaden cudzí jazyk 80% vety v slovenčine a 20% v angličtine, možno mi bude rozumieť. Ak však tých 20% bude vystihovať podstatu myšlienky, asi mi nebude rozumieť. U vyhľadávačov je to podobné.

    SEO optimalizovaná stránka musí byť pre roboty maximálne čitateľná. Treba ju otestovať napr. pomocou Googlebota. V metatagoch robots musia byť povolení všetci roboti, čiže musia mať parameter all. Robot dáva vysokú hodnotu aj tagom pre nadpisy h1, h2 a podobne. Dáva robotom schopnosť jednoduchšie rozlišovať, čo je ako dôležité.